julia persson
Illustration-Infocaption-2018-05-08_3.jpg

Infocaption

2018

Bolaget Infocaption har tagit fram ett IT-system med vilket användarna tillsammans enkelt kan skapa, hitta och dela material. För att visuellt kommunicera detta ville de ha en illustration som var informativ, men också utstrålade glädje och värme.

Infocaption1.jpg
Infocaption2.jpg
Infocaption3.jpg
Infocaption4.jpg