julia persson
Malmostad_nyorg2.jpg

Malmö stad

2017

Illustrationer framtagna på uppdrag av Malmö stad som 2017 ändrade sin organisation från geografisk indelning med stadsområdeförvaltningar till fackförvaltningar. Den nya organisationen syftar till att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö.

Malmostad_nyorg1.jpg
Malmostad_nyorg2.jpg
Malmostad_nyorg3.jpg